کامپوزیت شیشه ای دندان

کامپوزیت شیشه ای دندان

کاربرد کامپوزیت شیشه ای دندان : کامپوزیت دندان به صورت شیشه ای در دندانپزشکی  های زیبایی کاربرد دارد و بر اساس  سلیقه و انتخاب زیباجو برای فرد انجام می شود. ... ادامه مطلب