عصب کشی چیست؟

عصب کشی چیست؟

عصب کشی چیست؟ عثب کشی دندان یا روت کانال یکی از پروسه های دندانپزشکی است که برای دندان های خراب استفاده می شود. در این پروسه درمانی به جای کشیدن ... ادامه مطلب