هزینه خدمات کلینیک عرشیان - ۱۴۰۱

خدماتهزینه(هزارتومان)
🔹 عصب کشی۶۵۰ الی ۱.۲۸۰
🔹 پر کردن۴۸۰ الی ۶۸۰
🔹 ایمپلنت۷.۹۰۰
🔹 روکش pfm۱.۷۰۰
🔹 روکش زیرکونیا ۲.۷۰۰
🔹 بلیچنیگ Office (هر فک)۱.۵۰۰
🔹 بلیچنیگ Home (هر فک)۲.۳۰۰
📍 بلیچینگ هوم و آفیس هردوفک۵.۹۰۰
🔹 لمینت۳.۷۰۰ الی ۴.۷۰۰
🔹 ریمو(واحدی)۱۰۰
🔹 پالیش(هر فک)۴۰۰
🔹 جرم گیری(هر فک)۲۵۰
🔹 لیفت لثه(واحدی)۲۰۰
🔹 دیاستم قبل انجام کار۲۰۰
🔹 دیاستم فقط پر کردن۴۵۰

هزینه کامپوزیت دندان - ۱۴۰۱

نوع و برندقیمت(هر واحد)
🔹 توکویاما(ژاپنی) کد رنگ sw۶۹۰.۰۰۰ تومان
🔹 توکویاما(ژاپنی ) کد رنگ bw۷۹۰.۰۰۰ تومان
🔹 کاریزما(آلمانی)۹۵۰.۰۰۰ تومان
🔹 الترادنت نانوسرامیک(آمریکا)۱.۵۹۰.۰۰۰ تومان
🔹 آی پی اس نانو سرامیک بلیچ(آلمانی)۱.۴۹۰.۰۰۰ تومان
🔹 آی پی اس نانو سرامیک سوپربلیچ (آلمانی)۱.۴۹۰.۰۰۰ تومان
🔹 آی پی اس لیرینگ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
📍هم سطح سازی، قرینه سازیرایگان
📍اقساط بلند مدتتماس بگیرید